Our Mission

ماموریت ما

ماموریت ما تلاش برای افزایش آگاهی و اطلاع رسانی ورزش های مهیج و کمک به دوستان جهت کسب اطلاعات و ورود به این گونه ورزش ها و همینطور افزایش نشاط و روحیه ورزشی در عموم افراد جامعه است.

What We Believe

We belive that ìranian race community could help to upgrade race industry in Ìran

ما به چه چیزی معتقدیم

O2Racing (اکسیژن مسابقات) ، بستری برای ارتباط دوست داران مسابقات و اطلاع رسانی رویدادهای این حوزه هیجان انگیز است

به ما بپیوندید

Get Connected

با ما در ارتباط باشید