گزارش  همایش خودروهای بی ام دبلیو کمیته کلاسیک 21 اسفند 94 به مناسبت یکصد سالگی BMW در این پست گذاشته خواهد شد.

_MG_64182